Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-11K (25) (2022) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakład
PIT-11K (25) (archiwalny) (2019) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą p

Druk PIT-11K (25) (archiwalny) (2019) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą p

0(0)
5415
Wersja: (25)
Obowiązywał od 01.01.2020 do 31.12.2019

Do czego stosuje się PIT-11K (25)

PIT-11K (25) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy- jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11 (25).

PIT-11K jest informacją o wysokości uzyskanego dochodu i pobranej zaliczki, dla których płatnikiem jest organ egzekucyjny.  W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń dokonuje organ egzekucyjny jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą (17,75%) stawkę podatkową określoną w skali. Stosowane są również podstawowe koszty ryczałtowe, odliczenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz  składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. 

Komornicy, organy egzekucyjne oraz inni płatnicy nie będący następcami prawnymi stosują standardowo informację PIT-11 (zastępującą PIT-11K), w którą wpisywane są kwoty wynagrodzeń i pobieranych zaliczek na podatek. Informacja PIT-11 (PIT-11K) od organu egzekucyjnego przesyłana jest:

1)  urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

2)  podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 2397) - załącznik nr 8.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.