PCC-4 (1) Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Druk PCC-4 (1) Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

3.3(4)
9007
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.07.2019

Do czego stosuje się PCC-4 (1)

Formularz PCC-4 składają podatnicy, którzy dokonali w miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.
Zbiorczą deklarację składa się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania:

  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika,
  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania jednego z podmiotów gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach,
  • Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego WarszawaŚródmieście, jeżeli tylko zbywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP lub gdy żadna ze stron czynności nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Więcej informacji w poradniku o PCC-4 na pcc-3.pl.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1069)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.