PCC-2 (7) (2020-2024) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

Druk PCC-2 (7) (2020-2024) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

3.0(3)
2893
Wersja: (7)
Obowiązuje od 01.01.2020

Do czego stosuje się PCC-2 (7)

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Wypełniony formularz PCC-2 należy składać w wersji elektronicznej.

Deklarację PCC-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Formularz PCC-2 należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, płatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej.

Podstawa prawna

- Art.10 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz.450, z późn. zm.); - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. 2013 poz. 598).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF