Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.01.2024r.)
OZ (archiwalny) Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)

Druk OZ (archiwalny) Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)

0(0)
3972
Wersja: 25.07.2023
Obowiązywał od 01.07.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się OZ

Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw. oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca. Oświadczenie od zleceniobiorcy spełnia niejako funkcję informacyjną i zabezpiecza interesy przedsiębiorcy, który zleca wykonanie konkretnego zadania...

Oświadczenie od zleceniobiorcy to konieczność jeśli chcemy mówić o niezbędnych przy umowie formalnościach. To dokument, który pokazuje czarno na białym, które składki od umowy należy opłacić, a które są już uiszczone. Dlatego tak istotne jest to, aby zleceniobiorca w żadnym z punktów nie mijał się z prawdą. Im więcej informacji o sobie poda, tym lepiej. Ważnym aspektem jest to, czy na zleceniobiorca ukończył 26. rok życia oraz czy jeszcze studiuje. W takim przypadku bowiem zleceniodawca jest z mocy prawa zwolniony od zapłaty składek z tytułu zawieranej umowy.

W oświadczeniu powinna znaleźć się informacja o tym, czy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub jakiekolwiek innej. Jeśli tak, niezbędnymi danymi jest wysokość wynagrodzenia z tego stosunku pracy i to podana w kwocie brutto. W przypadku, gdy nie chce operować konkretnymi kwotami, warto, aby wskazał, czy pensja ta jest mniejsza czy też większa od minimalnego wynagrodzenia w kraju. Kolejne pole, które powinien wypełnić, dotyczy tego, czy jest ubezpieczony (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą, umowę zlecenie lub agencyjną, jak i z innych tytułów prawnych. Do tych ostatnich można zaliczyć między innymi KRUS czy własną działalność gospodarczą. Czy zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą? Wszystkie tego typu fakty powinny zostać ujęte w składanym na ręce zlecającego oświadczeniu.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.