OuRP Oświadczenie dla celów ustalenia rezydencji podatkowej

Druk OuRP Oświadczenie dla celów ustalenia rezydencji podatkowej

0(0)
1074
Wersja: 30.10.2015

Do czego stosuje się OuRP

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zależy od podlegania ograniczonemu lub nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej. Umowy międzynarodowe mogą bowiem wskazywać, że w Polsce w ogóle nie należy pobierać podatku. Dodatkowo w formie ryczałtu pobiera się podatek w wysokości 20% przychodu od zagranicznych rezydentów podatkowych np. w przypadku działalności wykonywanej osobiście, czyli m.in. umów o dzieło lub zlecenie. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Natomiast stawkę 20% ryczałtu stosuje się bawet bez tego certyfikatu, na podstawie oświadczenia.

Oświadczenia stosowane powinny być w przypadkach, w których płatnik nie jest pewien rezydencji podatkowej podatnika, m.in. oddelegowany za granicę, zamieszkały czasowo lub stale za granicą obywatel polski, obywatel państwa trzeciego, który przyjechał do pracy do Polski.

W deklaracjach PIT-11, PIT-40 obejmujących lata 2015 i następne, płatnik musi wskazać i zadeklarować ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy podatnika. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 2,2a, art. 29a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.