Ośw-RTV Oświadczenie uprawniające do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Druk Ośw-RTV Oświadczenie uprawniające do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

3.6(5)
2310
Wersja: 09.10.2015

Do czego stosuje się Ośw-RTV

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby, które znajdują się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym:

  • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych,
  • przedstawią dowód osobisty lub złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia. W przypadku zwolnień okresowych, opłata abonamentowa zostanie naliczona, jeśli nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające przedłużenie uprawnień na kolejny okres. 

Informacje, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna

Rozporządzenie KRRiT z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 roku (Dz. U. poz. 566); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. poz. 1676). Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.