OśKseF Oświadczenie o akceptacji faktur KSeF

Druk OśKseF Oświadczenie o akceptacji faktur KSeF

0(0)
1379
Wersja: 10.11.2023
Obowiązuje od 10.11.2023

Do czego stosuje się OśKseF

Dostęp do faktury ustrukturyzowanej, faktur wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur możliwy jest albo po zalogowaniu się (uwierzytelnieniu) do systemu KSeF przez nabywcę towaru lub usługi albo, bez konieczności uwierzytelniania, po podaniu danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury.

Istnieją jednak ograniczenia w wystawieniu faktur w KSeF aż do momentu, w którym system będzie obowiązkowym dla obu stron transakcji. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Jednak nie oznacza to, że odbiorca w tym dniu uznać musi, że jest ona otrzymana. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga bowiem akceptacji odbiorcy faktury. Wyłącznie w taki przypadku faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę. 
Natomiast jeżeli odbiorca faktury nie wyraził akceptacji na otrzymywanie faktur w systemie KSeF, faktura ustrukturyzowana może być przesłana temu podmiotowi w postaci z nim uzgodnionej, zatem w formie papierowej lub elektronicznej - przy czym ta druga forma również wymaga dorozumianej zgody ze strony odbiorcy (może on się na tę formę nie zgodzić - sprzeciwić się jej).
Aby faktury mogły być wystawiane w KSeF należy od odbiorcy uzyskać zgodę na tę formę fakturowania. Dorozumiana zgoda jest niewystarczająca.

Podstawa prawna

Art. 106na ustawy z dnia 11 marca 2004. r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. t.j. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.