Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
ORD-ZU (1) (archiwalny) Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Druk ORD-ZU (1) (archiwalny) Wyjaśnienie do korekty deklaracji

0(0)
1079
Wersja: (1)

Do czego stosuje się ORD-ZU (1)

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elektronicznie.

Formularz ORD-ZU składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika (podatników/płatników) ze względu na miejsce zamieszkania.

W części A należy podać organ podatkowy, do którego adresowane jest zawiadomienie. Część B dotyczy danych identyfikacyjnych podatnika w zależności czy podatnik jest osobą fizyczną, czy podatnik nie jest osobą fizyczną, należy wpisać odpowiednie dane. W części C należy wpisać miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika. W części D należy podać jaki formularz korygujemy, a także określić, czy korekta deklaracji jest składana w związku z przeprowadzoną kontrolą podatkową, przeprowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, innymi przyczynami.
W punkcie 18 trzeba wpisać szczegółowe uzasadnienie przyczyn złożenia korekty do danej deklaracji.

W przypadku skorygowania deklaracji organ podatkowy nie stosuje kar przewidzianych w ustawie karnej skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 81 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.