ORD-WS/A (4) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Druk ORD-WS/A (4) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

0(0)
1055
Wersja: (4)
Obowiązuje od 09.12.2022

Do czego stosuje się ORD-WS/A (4)

Wzór wniosku ORD-WS przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa zainteresowany wskazany przez pozostałych zainteresowanych jako strona postępowania.

Wypełnienie i załączenie załącznika ORD-WS/B do wniosku będzie równoznaczne z wypełnieniem dyspozycji przepisu art. 14r § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. wskazaniem, przez podmiot wymieniony w załączniku do wniosku, na podmiot wymieniony we wniosku jako strony postępowania o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

Pola jasne wypełnia zainteresowany, pola ciemne wypełnia właściwy organ. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. 2022 poz. 2543)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF