ORD-W1 (4) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

ORD-W1 (4) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

4.02
2824
Wersja: (4)
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się ORD-W1 (4)

Informację o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) składają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rzecz których świadczą usługi (wykonują pracę) osoby fizyczne będące nierezydentami za wynagrodzenie wypłacane przez podmiot będący nierezydentem.

Deklarację należy złożyć do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nierezydent rozpoczął świadczenie usług (wykonywanie pracy).

Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania nierezydentów będących osobami fizycznymi. Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy dla opodatkowania nierezydentów.

Formularz ORD-W1 należy składać w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania nierezydentów będących osobami fizycznymi

Podstawa prawna

Art.82a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. 2015 poz. 2209).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF