Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: OPL-1 (5) (od III 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (3) (archiwalny) (od I 2015) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Druk OPL-1 (3) (archiwalny) (od I 2015) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5.0(2)
2736
Wersja: (3)
Obowiązuje od 01.01.2015

Do czego stosuje się OPL-1 (3)

Formularz OPL-1 służy do odwołania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Formularz należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków. Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników dla podatnika lub płatnika.

Na formularzu w części B.1 i B.2 należy podać dane identyfikacyjne podatnika, płatnika lub inkasenta takie jak: NIP/PESEL, nazwa pełna/nazwisko, pierwsze imię, adres siedziby lub aktualny adres zamieszkania.
Wypełnienie części B.3, w której można podać dane do kontaktu nie jest obowiązkowe.
W części C osoba składająca zawiadomienie podaje dane odwołanego pełnomocnika (NIP/PESEL, nazwisko, pierwsze imię, adres do doręczeń oraz dane kontaktowe).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.upl-1.pl

Podstawa prawna

Art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. 2014 poz. 1847) - załącznik nr 2.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.