Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: OoT-Po Oświadczenie o tablicach
OoT-Po (archiwalny) Oświadczenie o tablicach

Druk OoT-Po (archiwalny) Oświadczenie o tablicach

0(0)
352
Wersja: 20.11.2015

Do czego stosuje się OoT-Po

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie. 

We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer rejestracyjny i markę samochodu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j: Dz. U. z 2012 r.,poz. 1137 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie REJESTRACJI i oznaczenia pojazdów (t.j: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj: Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabytego wewnątrzwspólnotowo lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 248). 6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz.202 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.