OoMZ(p) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Druk OoMZ(p) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

0(0)
1015
Wersja: 26.10.2015

Do czego stosuje się OoMZ(p)

W przypadku, gdy pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba zakładu pracy, pracodawca obliczając jego zaliczkę na podatek stosuje ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w kwocie 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, a koszty te nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości, w której znajduje się jego stałe lub czasowe miejsce zamieszkania i nie otrzymuje od pracodawcy dodatku za rozłąkę. W takim przypadku koszty ustalane są w wysokości podwyższonej. Wynoszą one 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, i nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Pobór zaliczek na podatek przez płatnika odbywa się przy zastosowaniu kosztów w wysokości wynikającej z oświadczenia złożonego przez pracownika. Podanie oświadczenia niezgodnego z prawdą powodować może odpowiedzialność odsetkową i karną ze strony składającego takie oświadczenie. Płatnik zwolniony jest w takim przypadku z odpowiedzialności za pobór zaliczki w nieprawidłowej wysokości i za zaległość podatkową.

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 2, art 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80, poz.350)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.