NOb Nota obciążeniowa - jedna pozycja

Druk NOb Nota obciążeniowa - jedna pozycja

3.0(1)
27 906
Wersja: 28.04.2021
Obowiązuje od 23.05.2017

Do czego stosuje się NOb

Dokument ten stanowi dowód, na podstawie którego wierzyciel żąda od dłużnika zapłaty określonej kwoty (spełnienia świadczenia pieniężnego). Wystawienie noty obciążeniowej wynika z transakcji, które nie rodzą obowiązku wystawienia faktury VAT. Typowymi sytuacjami, w których nota jest wystawiana są:

  • obciążenie kontrahenta karą umowną

  • obciążenie kontrahenta innego rodzaju odszkodowaniem za niewywiązanie się z umowy,

  • wydanie bonów towarowych,

  • kaucja gwarancyjna,

  • odsetki,

  • wzajemne rozrachunki nie rodzące obowiązku wystawienia faktury VAT,

  • w związku z obciążeniem podwykonawcy kosztami prac wykonanych przez innego podwykonawcę ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

  • w związku z obciążeniem członków wspólnoty kosztami zarządu.

Nota obciążeniowa powinna zawierać termin zapłaty oraz podstawę jej wystawienia. W takim przypadku jest równoważna wezwaniu do zapłaty. Brak informacji o terminie wymagalności obciążenia powoduje, że płatność  realizowana może być przed dłużnika niezwłocznie, ale równie dobrze może ją realizować dopiero po wezwaniu do zapłaty.

Not obciążeniowych nie należy wystawiać w przypadku czynności zwolnionych z opodatkowania VAT lub przypadków, w których faktury wystawia się na żądanie klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalkulatorów:

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.