Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: NIP-7 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (2) - NI (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach

Druk NIP-7 (2) - NI (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach

0(0)
529
Wersja: (2)
Obowiązywał od 09.04.2014 do 30.11.2014

Do czego stosuje się NIP-7 (2) - NI

Formularz NIP-7 (2) - NI stawnowi załacznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach i gdy zabrakło miejsca na wpisanie dalszych informacji na formularzu głównym.

Na załączniku znajdują się pozycje dotyczące kraju, numeru oraz powodu zgłoszenia (numer aktualny, numer nieaktualny).
W przypadku posiadania większej ilości numerów, należy załączyć kolejny załącznik i podać wszystkie numery.

Formularz obowiązywał od 9 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 383); Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), zwana dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.