MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

Druk MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

0(0)
489
Wersja: 13.04.2010
Obowiązuje od 13.04.2010

Do czego stosuje się MoW

Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej są w szczególności:

  • Zestawienia informacji lub danych statystycznych,
  • Meldunki i sprawozdania
  • Dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy,
  • Raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym,
  • Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu. We wniosku należy dookreślić przełożonego, któremu jest składany meldunek, i podległą mu służbę operacyjną. W pierwszym punkcie należy wskazać odpowiedni do rodzaju wypadku lub naruszenia dyscypliny punktu z Zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej, stanowiącego załącznik Nr 38 do rozporządzenia MON z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375).

Punkt trzeci dotyczy odpowiednio również innej niż żołnierz osoby, jeśli było to wynikiem sprawstwa żołnierza lub zdarzenia na terenie będącym pod zarządem wojskowym.

W odniesieniu do ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usiłowania samobójstwa lub ciężkiego rozstroju zdrowia meldunek podlega niezwłocznemu przesłaniu, pomimo nieustalenia kompletu wymaganych danych, które należy przesłać w kolejnych meldunkach uzupełniających.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz.U. 2010 nr 60 poz. 375); Załącznik nr 39.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.