KznPZZ2024 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2024 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)

Druk KznPZZ2024 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2024 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)

0(0)
2641
Wersja: 16.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się KznPZZ2024

Kalkulatory przestawia rozliczenie miesięczne i roczne dla umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło.
Kalkulator w algorytmie uwzględnia:

 • nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 
 • koszty autorskie
 • rozliczenie wspólne z małżonkiem
 • korzystanie z ulgi dla klasy średniej (od stycznia do czerwca)
 • korzystanie ze zwolnienia z podatku dla 26 roku życia (do 85 528)
 • korzystanie z kwoty wolnej (PIT-2)
 • PPK
 • przy umowie zlecenie:
  • obliczenie wynagrodzenia dla ucznia i studenta do 26 r.ż.
  • uwzględnia składkę chorobową
  • koszty 20% oraz 50%

Podstawa prawna

Art.44 ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF