Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KWA Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego
KWA (archiwalny) Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego

Druk KWA (archiwalny) Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego

0(0)
163
Wersja: 01.01.2012
Obowiązywał od 01.01.2012 do 23.11.2015

Do czego stosuje się KWA

W części pierwszej kwestionariusza należy podać dane osobowe kandydatów do przysposobienia dziecka.
Należy uzupełnić takie dane jak imię i nazwisko kandydatów, obywatelstwo, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

W drugiej części kwestionariusza należy opisać warunki materialno - bytowe kandydatów do przysposobienia dziecka. W tej części należy wykazać źródła dochodów kandydatów (kandydata) - na podstawie zeznania podatkowego. W tym miejscu trzeba również opisać warunki mieszkaniowe kandydatów do przysposobienia dziecka (metraż, liczba pomieszczeń, liczba osób wspólnie zamieszkujących, stosunek pokrewieństwa).

W części trzeciej kwestionariusza należy opisać aktualny stan zdrowia kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka. Należy wykazać choroby przebyte przez kandydatów, w tym choroby przewlekłe, operacje, leczenie specjalistyczne.

W ostatniej części osoba przeprowadzająca wywiad adopcyjny wpisuje swoje opinie i wnioski.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1721) Załącznik nr 1

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.