KsPien Księga pieniężna

Druk KsPien Księga pieniężna

0(0)
1671
Wersja: 22.02.2014
Obowiązuje od 22.02.2014

Do czego stosuje się KsPien

Księga pieniężna jest podstawowym dokumentem finansowym komornika. W księdze pieniężnej komornik rejestruje wszystkie przychody i rozchody dokonywane gotówką, czekiem lub za pośrednictwem banku.
Po stronie przychodów nie rejestruje się wpłat na rachunek bankowy z tytułu:

 • wpłat własnych,
 • refundacji składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych przez ZUS,
 • innych wpłat niedotyczących postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem opłat i zaliczek za czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

Każdą pobraną kwotę pieniężną rejestruje się w księdze pieniężnej z datą jej pobrania lub zgodnie z datą jej przyjęcia. Przychód i rozchód w obrocie bezgotówkowym rejestruje się na dzień otrzymania wyciągu z rachunku bankowego albo zgodnie z datą tego wyciągu. Jeżeli wypłata nastąpiła gotówką z kasy komornika, w rubryce "Uwagi" wpisuje się "Wypłata gotówką".

W księdze pieniężnej księguje się:

 • w rubryce 8 - pobierane opłaty,
 • w rubrykach 9 i 10 - wydatki i zwrot kosztów przejazdu obciążające dłużnika,
 • w rubrykach 11 i 12 - wydatki i zwrot kosztów przejazdu obciążające wierzyciela, określone w art.8 ust. 7 ustawy i innych przepisach;
 • w rubrykach 13, 14 i 15 - sumy wydzielone wierzycielom, w tym w podrubrykach 14a i 14b sumy przeznaczone odpowiednio na spłatę zadłużenia w organie wypłacającym zaliczki alimentacyjne lub funduszu alimentacyjnym;
 • w rubryce 16 - sumy błędnie przyjęte, przekazywane innym komornikom lub zwracane nadawcom;
 • w rubryce 17 - sumy podatku VAT, jeżeli istnieje obowiązek uiszczenia,
 • w rubrykach 18 i 19 - pobranie i rozchód zaliczki,
 • w rubryce 20 - różnicę wynikającą z podsumowania rubryk 18-19.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. 2014 poz. 181).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.