KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o zmianie ustawy o s.u.s.

Druk KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o zmianie ustawy o s.u.s.

5.0(1)
2480
Wersja: 16.08.2013

Do czego stosuje się KRUS WPUS

Przywrócenie ubezpieczenia następuje na wiosek osoby zainteresowanej.

Daje to możliwość przywrócenia ubezpieczenia rolnikom:

  • rolnikom oraz domownikom, którzy zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia z dniem 01.10.2004r. z uwagi na formę opodatkowania;
  • rolnikom oraz domownikom, którzy po dniu 01.05.2004r. podjęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy jej prowadzeniu, spełniając warunek posiadania ubezpieczenia społecznego rolników w okresie 3 lat, którzy zostali wyłączeni z ubezpieczenia, gdyż działalność była opodatkowana na zasadach „ogólnych”.

Warunkiem przywrócenia ubezpieczenia społecznego jest, by należny podatek dochodowy za w danym roku nie przekraczał kwoty ustanowionej przez KRUS.

Objęcie ubezpieczeniem następuje 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Komu nie przysługuje ubezpieczenie rolnicze:

  • osobom, prowadzącym działalność w zakresie wolnego zawodu, np. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, wykonujący działalność osobiście;
  • wspólnicy spółek prawa handlowego, np. wspólnicy spółki cywilnej.

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które wznawiają prowadzenie pozarolniczej działalności lub zmieniają rodzaj bądź przedmiot prowadzonej działalności, powinny poinformować o tym właściwą jednostkę KRUS w terminie 14 dni. Niepoinformowanie o powyższym skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.