KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Druk KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

0(0)
4603
Wersja: 13.06.2022

Do czego stosuje się KRUS UD-2

Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-".

W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własności

gospodarstwa rolnego, który jako osoba prowadząca gospodarstwo zgłasza do ubezpieczenia społecznego rolników siebie i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnika.

W przypadku udzielenia w pkt 7 b i c odpowiedzi "TAK", do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej.

W części II należy podać dane zarówno o małżonku nie posiadającym własnych gruntów rolnych lub nie będącym współwłaścicielem, współposiadaczem gospodarstwa rolnego, w którym wykonuje działalność rolniczą, jak też dane dotyczące małżonka rolnika, który jest właścicielem, współwłaścicielem gruntów rolnych - przy którym należy wpisać literę - W. W części II należy podać dane o pozostałych współwłaścicielach, współposiadaczach gospodarstwa rolnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia domownika winno być potwierdzone złożonym na piśmie zgodnym oświadczeniem rolnika i domownika o wykonywaniu przez domownika pracy w gospodarstwie rolnym (na druku wzór KRUS UD-24A).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.