KRUS SR-9 Zeznanie świadka

Druk KRUS SR-9 Zeznanie świadka

3.4(14)
4240
Wersja: 24.08.2016

Do czego stosuje się KRUS SR-9

Zeznaniami świadków mogą być udokumentowane tylko podane niżej okresy:

  • zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy,
  • pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika w danym zawodzie - w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu za wykroczenie w czasie tymczasowego aresztowania,
  • pracy przymusowej w czasie od dnia 1 września 1939 r. wykonywanej przez osoby, które ukończyły 12 rok życia,
  • pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • zaokrętowania marynarzy polskich w charakterze członków załogi statku bandery własnej lub bandery koalicyjnej przeznaczonym do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przed dniem 01.07.1977 r. (a w odniesieniu do osób prowadzących działy specjalne, a także do domowników również okresy przypadające przed dniem 01.01.1983 r.)  przez osoby, które ukończyły 16 rok życia,
  • pracy okresowej w czasie służby w Powszechnej Organizacji  „Służba Polsce”.

Własnoręczność podpisu świadka może stwierdzić placówka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS, Urząd Gminy (Miasta, Dzielnicy) albo uspołeczniony zakład pracy, w którym jest zatrudniony świadek lub jest (był) zatrudniony zainteresowany.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.