KRUS SR-22A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

Druk KRUS SR-22A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

3.5(4)
2795
Wersja: 16.08.2013

Do czego stosuje się KRUS SR-22A

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Do tego okresu wlicza się czas poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Od 2.05.2004 r. po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego, jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy,  zasiłek chorobowy może być przedłużony na okres niezbędny do przywrócenia tej zdolności, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni. Łączny okres zasiłkowy w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS może obecnie wynosić maksymalnie 540 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. 2008 r., Nr 50, poz. 291 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.