KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

Druk KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

3.3(6)
3193
Wersja: 23.08.2016

Do czego stosuje się KRUS SR-21A

Kwestionariusz należy wypełnić dla każdej osoby ubiegającej się o emeryturę rolniczą lub rentę inwalidzką rolniczą.

Osoby legitymujące się okresami pracy w gospodarstwie rolnym do 31.12.1990 r. powinny podać w czyim gospodarstwie wykonywały tę pracę i dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy lub zeznanie świadków.

Okresy użytkowania gospodarstwa rolnego bez tytułu własności, powinny być potwierdzone zaświadczeniem urzędu gminy lub zeznaniami świadków.

W kwestionariuszu należy wykazać okresy ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach, z którymi łączy Polskę umowa o zabezpieczeniu społecznym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. ujedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.