JPK_V7M (1) (archiwalny) Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 miesięczny

Druk JPK_V7M (1) (archiwalny) Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 miesięczny

5.0(5)
60 178
Wersja: 1
Obowiązywał od 01.10.2020 do 31.12.2021

Do czego stosuje się JPK_V7M (1)

JPK_V7M stanowi podstawowy dokument, który podatnik od towarów i usług  przekazać musi co miesiąc do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń - obowiązany jest składać właśnie ten dokument - nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. 

W celu jej wypełnienia podatnik musi posiadać informację o wszystkich prowadzonych czynnościach. Wypełnia się ją okresowo - co miesiąc. Poszczególne pola ewidencji zakupu i sprzedaży (części ewidencyjnej JPK_VAT7M) powinny być wypełnione w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak wypełnić pola ewidencji JPK_V7M?  

W ewidencji zakupu i sprzedaży musi znaleźć się minimalna ilość danych, pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
  2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
  3. kontrahentów;
  4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Podstawowe dane muszą być uzupełnione, zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1988) uwzględniając konieczność:

Część deklaracyjna JPK_V7M

Służy do wyliczenia ostatecznej wartości podatku do zapłaty lub jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie miesiąca. Wypełnia się ją co miesiąc na podstawie danych z części ewidencyjnej (sumy kontrolne z części ewidencyjnej danego okresu będą podstawą do ustalenia kwot wykazywanych na deklaracji).

Więcej informacji na temat nowego JPK_V7M w 2020 roku na jpk.info.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 800 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.