IOZWWT-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Druk IOZWWT-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

0(0)
1534
Wersja: 03.02.2023
Obowiązuje od 03.02.2023

Do czego stosuje się IOZWWT-PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się automatycznie, ale w każdej chwili pracownik może wypisać z programu. Wystarczy, że złoży swojemu pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Taką rezygnację należy ponawiać, gdyż zgodnie z wymogami ustawy o PPK co 4 lata pracodawca będzie automatycznie zapisywał do PPK pracowników, którzy zrezygnowali.

Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej zawiera:

  1. dane podmiotu zatrudniającego:
    • nazwę podmiotu zatrudniającego,
    • numer NIP,
    • adres;
  2. dane dotyczące uczestnika PPK;
  3. oświadczenie podmiotu zatrudniającego o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Podstawa prawna

Art 19. ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF