IoNWF Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Druk IoNWF Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

0(0)
1562
Wersja: 26.08.2011
Obowiązuje od 26.08.2011

Do czego stosuje się IoNWF

W typowej sytuacji faktura wystawiana jest poprawnie, a jej treść nie musi być zmieniana. Równie częstym jest jednak, gdy wystawiający fakturę popełni błąd, który zostanie zauważony dopiero po przekazaniu dokumentu nabywcy. Błędy odnalezione wcześniej, czyli przed wydaniem faktury mogą być eliminowane poprzez anulowanie faktury i wystawienie następnej, natomiast błędy odnalezione później nie mogą być usuwane poprzez anulowanie faktury, lecz poprzez wystawianie faktur korygujących faktury poprzednie.

W zależności od rodzaju błędu na fakturze, korekty mogą być usuwane:

  • przez wystawiającego fakturę pierwotną - fakturą korygującą,
  • przez nabywcę towaru lub usługi - notą korygującą.

Noty korygujące nie mogą jednak dotyczyć wszystkich pozycji faktury, stąd gdy nabywca nie jest uprawniony do wystawienia noty, ma obowiązek zwrócić się do sprzedawcy z wnioskiem (informacją) o niewłaściwym wystawieniu faktury oraz prośbą o skorygowanie jej treści fakturą korygującą.

Notą korygować nie można danych wskazanych na pierwotnej fakturze określających:

  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawkę podatku;
  • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwotę należności ogółem.

W zakresie powyższych danych podatnik powinien przekazać wystawcy informację o błędach, które powinny zostać przez niego skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej.

Podstawa prawna

Art. 106j, art. 106k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.