Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ILP (2024) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)
ILP (archiwalny) (2023) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)

Druk ILP (archiwalny) (2023) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)

4.0(2)
61 868
Wersja: 01.01.2023
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się ILP

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent.

Na podstawie par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996, nr 62, poz. 286), pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

Wynagrodzenia pracownicze składają się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,

- wynagrodzenia dodatkowego oraz

- wynagrodzenia uzupełniającego.

Elementy te różnicowane są w zależności od tego, na jakich warunkach zatrudniony jest pracownik i jak dokładnie umowa o pracę, regulamin wynagradzania lub inne zakładowe lub ponad zakładowe przepisy prawa pracy to wynagrodzenie ustalają. 

Przepisy nie określają wzoru listy płac. Dokument ten powinien zatem spełniać warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) dla dowodu księgowego lub w przypadku uproszczonej księgowości rozporządzenia z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475).

Rozliczana i wydrukowana indywidualnie dla każdego pracownika z osobna może służyć jako tzw. 'karta wypłaty'. 

Gdy liczba pracowników jest duża, z reguły stosowane jest zbiorcze wyliczenie pensji pracowników, a przedsiębiorstwa z niewielką liczbą zatrudnionych stosują najczęściej miesięczne indywidualne karty płacy.

Druk pozwala na obliczenie wynagrodzenia:

- dla osób do 26 roku życia oraz powyżej 26 roku życia, ulga 4+, emeryci oraz ulga na powrót,
- wysokości składkek ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Dodatkowo umożliwia wpisanie kwot własnych,

- obliczanie podatku według stawki 12 i 32%,

- jest zgodny ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 roku, Nowy Ład, Niskie podatki,

- umożliwia wybór z listy kosztów uzyskania przychodów,

- wraz z PPK.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna

par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996, nr 62, poz. 286), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.