FZ Faktura zaliczkowa (zgodna z KSeF)

Druk FZ Faktura zaliczkowa (zgodna z KSeF)

0(0)
5839
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FZ

Fakturę zaliczkową wystawia się, aby udokumentować otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności -  dostawą towarów lub wykonaniem usługi.

Taki dokument musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz dodatkowo otrzymaną kwotę zapłaty, wyliczoną proporcjonalnie kwotę podatku  i dane dotyczące zamówienia lub umowy: nazwę/ rodzaj towaru lub usługi, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawkę podatku i wartość brutto.

Jeżeli w związku z transakcją została wystawiona faktura zaliczkowa, to wartość faktury końcowej (wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi) pomniejsza się o wartość otrzymanych zaliczek, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanych w fakturach zaliczkowych.

Od 1 września 2023 r. płatnicy są - co do zasady - zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli sprzedaż końcowa następi w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wpłata zaliczki. 

Po wejściu w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wszystkie faktury zaliczkowe będą musiały mieć postać faktur ustrukturyzowanych. Na fakturze końcowej będą musiały się pojawić numery KSeF wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych dokumentujących daną transakcję (a w okresie przejściowym - także numery faktur zaliczkowych innych niż ustrukturyzowane wystawionych przed wejście w życie obowiązku korzystania z KSeF). 

Aplikacja umożliwia  wystawienie Faktury końcowej do faktury zaliczkowej  KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 106f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.