FU Faktura uproszczona (zgodna z KSeF)

Druk FU Faktura uproszczona (zgodna z KSeF)

0(0)
4212
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FU

Faktury uproszczone, wystawiać mogą podatnicy podatku VAT, zwolnieni z podatku ze względu na wartość sprzedaży do 150.000 zł rocznie oraz podatnicy prowadzący wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT ze względu na rodzaj dokonywanych czynności (tzw. zwolnienia przedmiotowe).
Faktur takich w praktyce nie nazywa się fakturami uproszczonymi, lecz uznaje za tradycyjne faktury, które jednak zawierać mogą mniejszą niż w przypadku podatnika VAT czynnego ilość danych obowiązkowych.
Rachunki obecnie wystawiać mogą wyłącznie osoby, które nie są podatnikami podatku VAT (nie spełniają warunku podatnika tego podatku), np. zleceniobiorcy, pracujący na umowę o dzieło, którzy m.in. podobnie jak pracownicy nie ponoszą ekonomicznych konsekwencji wobec osób trzecich za charakter prac wykonywanych na rzecz zleceniodawcy. Natomiast rachunek wystawiany jest w sposób uproszczony i może zawierać tyle samo danych co faktura uproszczona. Wówczas dokumenty te są do siebie bardzo podobne.
Dokument uproszczony powinien zawierać:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Dokumenty tego typu należy odróżnić od faktur uproszczonych VAT, które wystawia się w przypadku dokumentowania czynności o niewielkiej wartości tzn. do 100 euro lub 450 zł. W przypadku tego typu dokumentów faktura musi zawierać dane dotyczące transakcji w kwocie brutto (kwotę należności ogółem), natomiast nie zawiera m.in. danych NIP kontrahenta czy też konkretyzujących stawki i kwoty podatku.

Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do ewidencji sprzedaży VAT w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT.

Aplikacja umożliwia  wystawienie korekty Faktury uproszczonej KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSEF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna

Par. 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.