FPM Faktura procedura marży (zgodna z KSeF)

Druk FPM Faktura procedura marży (zgodna z KSeF)

0(0)
3903
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FPM

Faktura VAT marża KSeF to szczególny rodzaj faktury stosowany przy:

  • świadczeniu usług turystycznych

  • dostawie towarów używanych, na przykład samochodów, laptopów, telefonów

  • dostawie przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

  • dostawie dzieł sztuki.

Faktura VAT marża jest dobrowolna. Dzięki niej wystawca płaci niższy podatek tylko od marży, a nie od sprzedaży netto. Nie można jednak odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup odsprzedawanego towaru.

Prawo do zastosowania tej metody rozliczenia mają:

  • podatnicy świadczący usługę turystyki, którzy działają na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, a przy świadczeniu usługi nabywają towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, 

  • podatnicy dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży pod warunkiem, że w momencie nabycia towary nie były opodatkowane podatkiem VAT (lub była opodatkowana tylko marża) ani podatkiem od wartości dodanej.

Faktura VAT marża musi być oznaczona słowami “procedura marży - usługi turystyczne/ procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży - towary używane”, „procedura marży - dzieła sztuki” lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zależności od tego, jaką transakcję dokumentuje

Aplikacja umożliwia wystawienie korekty procedury marży KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, poz. 177, nr 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.