FMK Faktura metoda kasowa (zgodna z KSeF)

Druk FMK Faktura metoda kasowa (zgodna z KSeF)

0(0)
3193
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FMK

Faktura metoda kasowa potwierdza transakcje księgowane w dacie faktycznego otrzymania zapłaty lub realizacji zapłaty, a nie - jak ma to miejsce w pozostałych przypadkach - w momencie zawarcia transakcji lub wystawienia faktury.

Faktura “metoda kasowa” dotyczy sytuacji, w której wystawca jest podatnikiem, u którego obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty za towar lub usługę i który wybrał rozliczanie się z VAT metodą kasową; taka faktura zawiera oznaczenie “metoda kasowa”. Zasadniczo podatnik musi zapłacić podatek VAT należny z faktur przygotowanych w danym okresie rozliczeniowym nawet wówczas, gdy nie otrzymał zapłaty od swoich kontrahentów za te faktury. Metoda kasowa stanowi wyjątek od tej zasady.

Przy zastosowaniu metody kasowej obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych dostaw towarów i świadczonych usług powstaje później, bo dopiero:

  • z dniem otrzymania zapłaty lub jej części - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT, 

  • z dniem otrzymania zapłaty lub jej części, ale nie później niż 180. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu: osoby prywatnej lub firmy korzystającej ze zwolnienia z VAT.

Prawo wyboru metody kasowej zamiast rozliczeń na zasadach ogólnych mają tzw. mali podatnicy, a więc podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z podatkiem w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła, co do zasady, równowartości 2 mln euro. Wybór kasowej  metody rozliczania VAT należy zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego na formularzu VAT-R. Natomiast zrezygnować z metody kasowej można nie wcześniej niż po 12 miesiącach jej stosowania. 

Wybór kasowej metody rozliczeń VAT przez małego podatnika oznacza obowiązek rozliczania faktur zakupowych w podobny sposób jak faktur sprzedażowych. Naliczony podatek można więc odliczyć dopiero po opłaceniu faktur. Jeżeli natomiast faktura została opłacona w części, to i podatek można odliczyć tylko częściowo. 

Zastosowanie kasowej metody rozliczania VAT nie ma wpływu na obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Podatnicy stosujący metodę kasową, podobnie jak inni czynni podatnicy VAT, będą zobowiązani do fakturowania w KSeF od 1 lipca 2024 r.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.