FK Faktura kosztowa (zgodna z KSeF)

Druk FK Faktura kosztowa (zgodna z KSeF)

0(0)
7825
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FK

Faktura kosztowa stanowi dokument księgowy, potwierdzający transakcję zakupu towarów lub usług dokonaną przez podmiot gospodarczy w ramach prowadzonej działalności. Dokument ten jest wystawiany przez sprzedawcę na rzecz nabywcy, który otrzymuje tę fakturę i korzysta z niej zarówno dla celów rozliczenia kosztów, jak i odliczenia podatku VAT. Faktura kosztowa zawierać musi szczegółowe informacje dotyczące transakcji, takie jak: opis nabytych towarów lub usług, ich wartość, dane identyfikacyjne obu stron transakcji, a także informacje dotyczące podatku VAT. Wyłącznie dokument posiadający minimalną ilość danych, zgodnych z regulacjami ustawowymi, może być uznany za fakturę, w efekcie pozwalający na odliczenie podatku VAT. Jednocześnie wyłącznie dokument spełniający warunek faktury jest wyłączną podstawą zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Podatnik otrzymujący fakturę kosztową powinien przyporządkować ją do odpowiedniego okresu. Decydująca jest w tym przypadku data wystawienia otrzymanej faktury (metoda kasowa PIT). Jeśli rozliczenia w podatku dochodowym prowadzone są metodą memoriału, wówczas decydującym dla ujęcia takiego wydatku w kosztach może być termin uzyskania przychodu, do którego przypisywany jest dany wydatek.

W przypadku podatku VAT, datą odliczenia VAT z faktury kosztowej jest data w której powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług po stronie wystawcy tej faktury. Termin odliczenia nie może być jednak wcześniejszy niż data, w której nabywca tę fakturę otrzymał.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 106f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.