FIN-1 (4) Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Druk FIN-1 (4) Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

0(0)
1994
Wersja: (4)
Obowiązuje od 01.02.2023

Do czego stosuje się FIN-1 (4)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685, z późn. zm.): „ustawa”) został przygotowany nowy wzór deklaracji podatkowej w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Wzór formularza FIN-1 umożliwia prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających oraz kwoty podatku. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy (art. 8 ust. 1 ustawy).

Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania (art. 9 ustawy).

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 40 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1836, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF