FEX Faktura eksportowa (zgodna z KSeF)

Druk FEX Faktura eksportowa (zgodna z KSeF)

0(0)
3855
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FEX

Faktura eksportowa odnosi się do transakcji związanych z eksportem towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej.

Ustawa o VAT definiuje eksport towarów jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (z wyjątkiem wskazanych w ustawie grup towarów), jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych. Terminowe potwierdzenie wywozu towarów będzie kluczowe przy stosowanej na fakturze stawce podatku VAT

Ustawowe kryteria muszą być spełnione łącznie, a więc posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów jest niezbędnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc skorzystać z zerowej stawki VAT przewidzianej dla eksportu towarów

Dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej może być:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu, czyli komunikat IE-599,

  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność, 

  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny, czyli dokument SAD.

Fakturę eksportową należy wprowadzić do systemu KSeF. Zagraniczne podmioty nie będą zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Dlatego fakturę wystawioną takiemu kontrahentowi należy dostarczyć w innej, uzgodnionej między stronami formie.

Aplikacja umożliwia wystawienie korekty Faktury eksportowej KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, poz. 177, nr 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.