FEU Faktura europejska (zgodna z KSeF)

Druk FEU Faktura europejska (zgodna z KSeF)

0(0)
4238
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FEU

Faktura europejska stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie sprzedaży usług lub towarów zagranicznym kontrahentom na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. Jest ona wystawiana zawsze w przypadku zawarcia transakcji z firmą zagraniczną, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z UE czy spoza niej. 

Faktury stosowane mogą być w związku z realizacją czynności o przebiegu wewnątrzeuropejskim, tzn. dotyczą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub świadczenia usług dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

W przypadku, gdy nabywcą pozostaje osoba lub jednostka, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub też gdy nabywcą jest podatnik, u którego nie rozlicza się wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i jednocześnie zgodnie z polskimi przepisami miejscem świadczenia lub dostawy jest kraj nabywcy, wówczas na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT obowiązującego w kraju będącym miejscem nabycia. Polska faktura nie będzie wówczas zawierała podatku VAT (stawka podatku VAT-NP)

W tym przypadku podatnik posługiwać musi się przepisami i stawkami podatku właściwymi dla miejsca nabycia. W tym celu posłużyć powinien się fakturą europejską, uwzględniającą  specyfikę przepisów kraju nabywcy.

Z faktury europejskiej korzystać mogą również podatnicy stosujący procedury OSS i IOSS (procedura unijna  i nieunijna rozliczania VAT w kraju identyfikacji VAT). 

Aplikacja umożliwia  wystawienie korekty Faktury europejskiej KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.