EW_ALK (2) Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót  hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

Druk EW_ALK (2) Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

0(0)
1050
Wersja: 19.10.2023
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się EW_ALK (2)

Formularz ALK (2) stosuje się do opłat za okres od drugiego półrocza 2023 r.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, tzw. opłata małpkowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest ona formą daniny. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty opłaty jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
  • wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia,

jeśli zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe, o którym mowa w ustawie. Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą wykonania usługi zaopatrzenia.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia informacji w formie elektronicznie wysyłanego dokumentu ALK (1) oraz zapłaty opłaty do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego półrocza, za które składana jest informacja.

Opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w które zaopatrzono sprzedawcę detalicznego. Aby obliczyć kwotę należnej opłaty należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1492)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF