EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

Druk EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

4.0(1)
1328
Wersja: 01.08.2019
Obowiązuje od 01.08.2019

Do czego stosuje się EW-M

Osoby do ukończenia przez nie 26 roku życia korzystają ze zwolnienia z podatku z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, pracę nakładczą stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy. Płatnik, który zatrudnia takie osoby zobowiązany jest przestrzegać limitu w danym zakładzie pracy, tzn. 

  • W 2019 r. nie pobiera on zaliczki do wartości 35636,67 zł przychodu brutto, o ile otrzyma oświadczenie od pracownika o zastosowaniu do niego tych przepisów,
  • W 2020 r. nie pobiera on zaliczki do wysokości 85.528 zł przychodu brutto, chyba że otrzyma od pracownika wniosek o pobieranie tej zaliczki. 

Ewidencja pozwala kontrolować wartość przychodu brutto zatrudnionego. Wartość ta będzie kluczowa dla wypełnienia przez płatnika obowiązku wyznaczenia momentu, od którego zobowiązany jest on zaliczki pobierać. W przypadku:

  • Przekroczenia limitu, płatnik pobiera zaliczki od nadwyżki ponad limit (od każdej złotówki nadwyżki również w związku z wypłatą którą pracownik przekroczył limit zwolnienia)m
  • Przekroczenia 26 r. ż. Wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w dniu ukończenia tego wieku są w całości opodatkowane wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji w każdym dniu poprzedzającym tę datę korzystają ze zwolnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1394).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.