EU/EWR Zaświadczenie / kraje UE / EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego (wersja dwujęzyczna)

Druk EU/EWR Zaświadczenie / kraje UE / EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego (wersja dwujęzyczna)

0(0)
12 422
Wersja: 01.01.2018
Obowiązuje od 01.01.2018

Do czego stosuje się EU/EWR

Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie umowy zlecenia służbowego poza granicami UE / EOG (§  1a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym)

Osoby, które zgłaszają się do rejestracji po okresach zatrudnienia albo okresach ubezpieczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza dokumentami wymaganymi do rejestracji osób bezrobotnych powinny przedstawić: formularz U 1 wydany przez instytucję właściwą państwa, w którym wykonywana była praca lub inne informacje czy formularze w oparciu, o które zostanie ustalony okres wykonywania pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach jako dokument uzupełniający może być złożone oświadczenie.

Osoby, ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych po ww. okresach zatrudnienia lub okresach ubezpieczenia powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczeń przysługujących z tytułu pozostawania bez pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Z późniejszymi zmianami.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF