ESDN (2024) Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej (od 01.01.2024r.)

Druk ESDN (2024) Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej (od 01.01.2024r.)

0(0)
12 592
Wersja: 16.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się ESDN

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrową, powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT) i zapisywać w niej sprzedaż za dany dzień.
Wpisy za dany dzień powinny być dokonywane nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (czyli, po sprzedaniu towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego). Obowiązek ten wynika z przepisów VAT. Prowadząc działalność nierejestrową, osoba taka zwolniona jest z podatku VAT. Jeśli miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy minimalnej) zostanie przekroczony, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą.
Od momentu przekroczenia limitu, należy w ciagu 7 dni zarejestrować działalności gospodarczą w CEIDG.

Rejestr może być prowadzony w formie papierowej.

Podstawa prawna

- Art. 5 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. - Art. 195, 197 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - Art. 21 ust. 1 pkt 43, 20 ust. 1c Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Art. 8 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. - Art. 87 par. 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. - Art. 109, 113 ust. 13 pkt 1-2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. - Art. 12, 14 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. - Par. 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. - Art. 17 ust. 3 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - Par. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF