EOBR-D Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja dróg

Druk EOBR-D Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja dróg

0(0)
322
Wersja: 27.12.2017
Obowiązuje od 11.07.2003

Do czego stosuje się EOBR-D

Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja dróg jest częścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Wyszczególnia się następujące cechy prowadzenia ewidencji:

  • ewidencję prowadzi się w formie księgi,

  • księga powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały,

  • księga powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą,

  • wpisy do księgi powinny być dokonywane w dniu wystąpienia zdarzenia lub w dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, dla którego jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu,

  • sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.

Ponadto w ewidencji możemy wyróżnić następujące sekcje takie jak:

  • rodzaj obiektu, adres, kategoria obiektu,
  • nazwa lub imię i nazwisko inwestora,
  • dane techniczne obiektu,
  • informacja o poddaniu decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie użytkowanie kontroli w trybie nadzwyczajnym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.