EL/ZP/4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Druk EL/ZP/4 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

0(0)
1929
Wersja: 28.05.2020
Obowiązuje od 28.05.2020

Do czego stosuje się EL/ZP/4

Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić:

  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport,
  • wypełniony formularz.

Na zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:

  • osoby, której dotyczy zgłoszenie podając dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia),
  • adres miejsca pobytu stałego (nie podaje się danych jeżeli nie ma dana osoba miejsca pobytu stałego),
  • adres miejsca pobytu czasowego,
  • dane pełnomocnika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930) - załącznik nr 6

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.