EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego

Druk EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego

3.5(2)
8023
Wersja: 28.05.2020
Obowiązuje od 28.05.2020

Do czego stosuje się EL/ZC/1

Wniosek składa się w przypadku, gdy osoba mieszka tymczasowo pod innym adresem niż adres zameldowania i będzie tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chce zmieniać obecnego adresu zameldowania). 
Zameldować należy się najpóźniej w 30 dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty (jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować):

 • jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu,
 • formularz zgłoszenia pobytu czasowego
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś:

 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930) - załącznik nr 2

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.