DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

Druk DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

5.0(1)
3783
Wersja: 12.07.2019

Do czego stosuje się DzES

Całość sprzedaży oraz wszystkie przychody pochodzące z działalności gospodarczej należy rozliczyć dla celów księgowych i podatkowych. W efekcie wykazane musza one zostać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji sprzedaży. Dokumenty obejmujące sprzedaż to głównie faktury, raporty kasowe oraz rachunki. Sprzedaż może jednak obejmować również czynności, do których faktura nie jest obowiązkowo wystawiana, a przedsiębiorca nie chce lub nie musi obrotu wykazywać na kasie rejestrującej. 
Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej prowadzona powinna być na dany dzień jest to proste zestawienie, które przydatne jest zarówno dla celów magazynowych, jak i dla celów wystawienia na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Sumy z prowadzonej działalności powinny jako łączną ilość sprzedaży z danego dnia obejmować: łączną sprzedaż na faktury plus łączną sprzedaż na kasach fiskalnych plus łączną sprzedaż z dowodu wewnętrznego z tytułu sprzedaży niezaewidencjonowanej. Natomiast innego rodzaju wyksięgowania towarów z działalności gospodarczej następują na podstawie ewidencji strat, kradzieży czy innych zdarzeń w firmie. Tego rodzaju czynności nie wpływają na generowanie przychodu, jednak również powinny być ewidencjonowane ze względu na zgodność danych magazynowych.

Podstawa prawna

Par. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 728).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.