DMPOIG Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Druk DMPOIG Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

1.0(1)
2563
Wersja: 15.11.2014
Obowiązuje od 15.11.2014

Do czego stosuje się DMPOIG

Z dniem 15 listopada 2014 r. został zmieniony formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę, który wykonuje usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, przy ubieganiu się o usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, na warunkach określonych w rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8). Przedsiębiorca wykazuje formę prawną podmiotu jako: przedsiębiorstwa państwowego, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej lub inne jednostki, wykazane odpowiednio na druku oraz szereg informacji, w tym o sytuacji ekonomicznej podmiotu, dotyczące prowadzonej działalności oraz innych, mających znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku. Szczegółowe wyjaśnienia do formularza zostały zawarte na stronie 8 druku.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup (na czas epidemii) nieodpłatnie, wspierając firmy i przedsiębiorców w tych trudnych czasach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.