CUK (INF) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej produkcji napoju dla zamawiającego i obejmującej skład napoju

Druk CUK (INF) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej produkcji napoju dla zamawiającego i obejmującej skład napoju

0(0)
1850
Wersja: 1
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się CUK (INF)

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

W takiej sytuacji producent zgłasza do organu właściwego w sprawie opłaty na piśmie nie później niż w dniu powstania obowiązku zapłaty opłaty fakt przeniesienia obowiązku uiszczenia opłaty cukrowej na zamawiającego oraz fakt przeniesienia obowiązku złożenia informacji CUK-1 na zamawiającego.

Informacja o zawarciu umowy zawiera następujące dane: 

  1. dane producenta oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 

    1. nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

    2. adres siedziby albo miejsce zamieszkania, 

    3. NIP, d) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu; 

  2. informacje o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku kofeiny lub tauryny, substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów, w zakresie niezbędnym do obliczenia opłaty, zgodnie z ich etykietą; 

  3. datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Polecamy poradnik dotyczący podatku cukrowego dostępny na stronie www. jpk.info.pl

Podstawa prawna

Art. 12d ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.