Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT/WZG (3) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałow
CIT/WZG (2) (archiwalny) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałow

CIT/WZG (2) (archiwalny) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałow

00
551
Wersja: (2)
Obowiązywał od 06.03.2021 do 05.03.2021

Do czego stosuje się CIT/WZG (2)

Formularz CIT/WZG "Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałową" stanowi załącznik do zeznania CIT-8AB. Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 18f ustawy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy dnia 13 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Wskazani podatnicy zobowiązani są wykazać dane dotyczące dłużnika oraz:

  • wierzytelności, jeśli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta,
  • zobowiązania, jeśli do dnia złożenia zeznania podatkowego nie zostało uregulowane,
  • wierzytelności, jeśli została ona uregulowana lub zbyta,
  • zobowiązania, jeśli zostało ono uregulowane lub zbyte.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 409) - załącznik nr 11

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF