CIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej

Druk CIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej

0(0)
1201
Wersja: (1)
Obowiązuje od 27.05.2022

Do czego stosuje się CIT/NW (1)

Deklarację CIT-N1 (1) wraz z załącznikiem CIT/NW (1) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są:

  • spółki nieruchomościowe
  • oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 % prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 % ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym o podobnym charakterze

w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki. 

Jeśli informację przekazują spółki nieruchomościowe, należy wykazać informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z posiadaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

W przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółki - należy przekazać informację o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. 

W obu przypadkach informacja powinna zawierać informacje według stanu na ostatni dzień roku obrotowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1e pkt 1 ust. 1h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.