CIT/JW (2) Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej

Druk CIT/JW (2) Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej

0(0)
1870
Wersja: (2)
Obowiązuje od 29.12.2021

Do czego stosuje się CIT/JW (2)

Deklaracja CIT-15J jest deklaracją składaną jako informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

Deklarację CIT-15J składają spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne.

Deklarację należy składać przed rozpoczęciem roku obrotowego lub w przypadku aktualizacji informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy).

Formularz należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej lub naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego przychodu ze spółki jawnej.

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Wzór formularza ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800,z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.