Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT/BR (10) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych
CIT/BR (8) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

Druk CIT/BR (8) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

5.0(1)
3120
Wersja: (8)
Obowiązywał od 06.03.2021 do 31.12.2021

Do czego stosuje się CIT/BR (8)

CIT/BR stanowi załącznik do zeznań: CIT-8, CIT-8AB. Formularz wypełniają podatnicy korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów
uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi” na zasadach
określonych w art. 18d ustawy oraz podatnicy, którym przysługuje kwota do zwrotu na podstawie art. 18da ustawy.

Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie którego są prowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część D jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) CIT/BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części F.

Więcej informacji dotyczących wypełniania druku znajduje się w poradniku Jak wypełnić CIT/BR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 409) - załącznik nr 4

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.